Java Full Stack

Xây dựng một ứng dụng Web back end + front end hoàn chỉnh với Java, Spring Boot, Docker

java spring boot

Về chương trình

Khóa học Java Spring Boot Fullstack hướng dẫn cho bạn từ lập trình web căn bản để xây dựng giao diện trang web, cho đến lập trình backend với Java để xây dựng trang web hoàn chỉnh

Techmaster là công ty duy nhất đào tạo về Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, giúp học viên nắm vững kiến thức lập trình hơn.

Hoàn thành khóa học, học viên sẽ hoàn thành một trang web hoàn chỉnh, đóng gói và triển khai lên Cloud Server với Docker

Tải file PDF chi tiết nội dung khóa học

Đối tượng phù hợp

Những người muốn chuyển đổi nghề nghiệp, sinh viên, ...bất kì ai yêu thích lập trình web với Java.

Đam mê tìm tòi, yêu thích ngành công nghệ thông tin

Mong muốn tham gia xây dựng những hệ thống lớn, phục vụ hàng triệu người dùng.

Tư duy logic, toán, hệ thống CNTT tốt

Nhận tư vấn
java spring boot fullstack

Đội ngũ giảng viên

Mr. Trịnh Minh Cường

CEO Techmaster, 25 năm kinh nghiệm lập trình. Trực tiếp giảng dạy Springboot, Microsevices

Mr. Trần Hữu Cương

Sáng lập Stackjava.com chuyên chia sẻ về Java. Giảng dạy JavaCore, Springboot

Mr. Hoàng Văn Công

Sáng lập kênh Youtube BrownBox chuyên về giải thuật. Giảng dạy JavaCore, Data Structure & Algorithm

Mr. Nguyễn Hàn Duy

Techmaster Team Leader. Giảng dạy Git, Database, DevOps

Mr. Ngô Lê Nhật Minh

Thạc sĩ CNTT Queenland, Australia, làm việc tại Vietel Solution. Giảng dạy JavaCore, Data Structure & Algorithm, Springboot

Mr. Phạm Tiến Thành

Chuyên gia đào tạo chuyên đề cho Luvina, EVN, Vietel. Giảng dạy JavaCore, Data Structure & Algorithm