Photo of teacher

Bùi Bá Trường

Java web developer

Học vấn

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm - Công nghệ thông tin

GPA: 3.49/4.0

Công tác

Viettel Software Service (VSS)11/2022 - Present

  • Java web developer

ITSOL05/2021 - 11/2022

  • Java web developer, Python developer, Team leader, Mentor

NTQ Solution 09/2019 - 05/2021

  • Java backend developer